ScreenShot031ScreenShot006

Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklar için Teknoloji Tasarım Eğitimi

Yetenekli öğrencileri tanıma

Tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencilerin aşağıdaki yetilere sahip olması muhtemeldir:

v     Yüksek teknolojik bilgiyi anlama ve uygulama seviyelerini sunma

v     Yüksek kaliteli üretim ve doğru uygulanabilir beceriler

v     İlham ışıltılarına ve orijinal-yenilikçi fikirlere sahip olma

v     Farklı çalışma yöntemlerini veya konulara farklı yaklaşımlar sunma

v     Tasarlama ve değerlendirme esnasında estetik, sosyal ve kültürel olaylara duyarlı olma

v     Çok titiz analiz yapabilme ve ürünleri yorumlayabilme

v     Öğretmen katı ve değişmez bir plan sürecine gerek duyduğunda hayal kırıklığına uğrar

v     Kendi deneyimlerinin ötesindeki durumlarda rahatça çalışabilirler ve karşısındakinin istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme.

Öğretmenler tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencileri aşağıdaki durumlarda tanıyabilir:

v     Kendi yaş guruplarına ait gelişmiş ulusal müfredattaki performans

v     Belirli görevlerin sonuçları

v     Sorulara cevap verme yolları

v     Kendi sordukları sorular

Öğretmenlerin öğrencilerle kişisel etkileşim kurmalarını sağlamaları önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerin problemleri çözmedeki teknik ve stratejilerini izleyerek, yeteneklerin formsal değerlendirme usulleriyle keşfedilemeyeceğini anlayabilirler. Bu öğrencilerin yetenekleri sakladıklarını kabul etmek gerekir. Önemli olan bunu ortaya çıkarabilmektir.

Tasarım ve teknolojide yetenekli öğrenciler diğer konularda yetenekli olan öğrencilerden çok farklı olabilirler. Bazıları sadece belirli alanlarda yetenekli olabilirler. Mesela yiyecekle meşguliyet, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ya da yüksek kalitede üretim gibi…

Ek sorunlar

Uygun öğrenme durumları saptama

Her öğrenci gibi bu öğrencilerin de öğrenmek ve ilerlemek için manalı bir duruma, belirli bir amaca ve uygulanabilir deneyime ihtiyaçları vardır. Üstün yetenekli öğrenciler ilgi ve çalışmalarının genişliğinin ve derinliği artıracak öğrenme durumlarına ihtiyaç duyabilirler. Bu öğrencilerin eğilimlerini çevresel ve sosyal meseleler gibi değer yargılara kaydırmak onları monoton çözümlerin zincirlerini kırmasına yardımcı olur. Mesela tasarım çözümünün etkisini değerlendirmek gibi ya da ürünlerin kullanıcılara olan faydalarını ele almak gibi…

Farklı öğrenci isteklerini karşılama

Öğrencilerinin farklı deneyimleri, ilgileri ve inançları vardır. Bunlar öğrencilerin müfredat programına olan kişisel tepkilerini etkiler. Öğretmenler tasarım-yapım görevlerinin bu ilgi ve yaklaşımları içerdiğinden emin olmak durumundadırlar. Özellikle farklı kültür ve zamana ait çeşitli tasarımcıların ve üreticilerin çalışmalarına olan cevap verme imkânları öğrencilerin ilgilerine olan hırslarını artıracaktır.

Tasarım ve teknoloji aktiviteleri öğrencilerin çalışırken zevk aldıkları şu yönleri hesaba katmalıdır:

v     Bazı öğrenciler görerek, hissederek ve düşünerek araştırma ve geliştirme yaparlar

v     Bazıları daha çok materyaller ve yollar üzerinde çalışırlar

v     Diğerleri ise araştırmalarında belirli ürünleri merkez alır ya da belirli tasarımcıların çalışmalarını…

Bazı üstün yetenekli öğrenciler planlama, fikirlerini modelleme ya da çizmede gelişmiş becerilere sahip olabilirler. Öğretmenlerin dikkat ve katılımlarını artırmak için bu öğrencilerin işleme ve değerlendirme sonuçlarını desteklemeleri gerekmektedir.

Öğrenme ve değerlendirmedeki olası engelleri aşma

Tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencileri saptama aşamasında uygun hükümler koymak gerekir. Yani öğrencinin cinsiyetini, sosyoekonomik durumunu yada etnik yapısını dikkate almamak gerekir. Kültürel problemler, dil problemleri ve eş beklentiler performansı etkiler ve öğrencilerin yeteneklerini tanımamızı zorlaştırır.

Öğrencilerin engelleri aşması ve tasarım-teknolojide yeteneklerini geliştirebilmesi için uygun kararlar almış olduğumuzdan emin olmamız özel çaba gerektirir.

v     İşitme noksanlığı bulunan öğrenciler kelime bilgisi ve dil becerilerinden yoksun kalır ve sözlü sorulara cevap vermede ve düşüncelerinin karmaşıklığını ifade etmede zorluk çekerler.

v     Görme eksikliği bulunanlar da uygulanabilir becerilerde zorluk çekerler

v     Belirli öğrenme zorlukları öğrencilerin planlama ve organize etmelerini engellemeye çalışsa da iyi bir problem çözme becerisi kazandırabilir.

Yetenekli öğrencilere öğretme

İmkân sağlama ve ilerleme konuları

Öğretmenler için tasarım ve teknolojide yetenekli öğrencilerden yüksek beklentilerde olmak ve sınıf aktivitelerinde bu öğrencilere kendi kapasitelerini geliştirme ve uygulama imkânı sağlamak önemlidir. Öğretmenler öğrencilerin yaratıcı bir şekilde düşünmelerini, araştırmalarını, fikirlerini geliştirmelerini ve farklı yaklaşımlar denemelerini sağlayan deneyimler kazandırmalıdırlar. Bütün öğrenciler kendi fikirlerini açıklayabilmeleri için kendi sorularını hazırlama, fikir önerme, çözüm üretme, açıklama yapma, duyup gördüklerini yansıtma yada yapma konusunda cesaretlendirilmelidirler.

Bu tarz bir yaklaşımın geliştirilmesinde öğretmenin müdahaleci rolü önemlidir. Öğretmenler:

v     Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri kaynaklar ve aktiviteler sağladığından emin olmalı

v     Öğrencilerin karşılaştırma yapabilecekleri, değerlendirici ve eleştirel yorumlar yapabileceği sınıf aktiviteleri ve kaynaklar sağladığından emin olmalıdır. Bu aktiviteler öğrencilerin kendi sorularını üretebildiği, fikir, görüş, açıklama, yargılama, bilgiyi yorumlama ve yansıtma yapabilmelerine teşvik etmelidir.

v     Bu imkânın öğrencilere farklı öğrenme sitilleri ve farklı yetenekler kattığından emin olmalı

v     Yetenekli öğrenciler için yüksek hedefler koymalı ve onların ihtiyaçlarına, konuları derinlemesine araştırarak, daha fazla görevin üstesinden gelmelerini sağlayarak veya aktiviteleri daha hızlı yapmalarını sağlayarak imkân sağladığından emin olmalı.

v     Bu imkan tasarım-teknoloji performansındaki artışta etkili olduğundan emin olmak için öğrencilerin ilerlemelerini gözlemlemek gerekir.

v     Değerlendirme sürecinde, değerlendirme testlerini, sorunları çözmedeki yaklaşımları, sorulara verilen cevapları ve bütün değerlendirmeleri içeren birçok unsuru kapsamalıdır.

v     Öğrencilerin yeteneklerini ilgi çekici ve heyecan verici buldukları yönde kullanmalarına teşvik etmelidirler.

Tasarım ve yapım görevleri(DMAs) öğrenci odaklı olmalıdır. Öğrenci odaksız sadece sıradan bir aktivite olmaktan öte gidemez. Öğretmenler öğrencilere aktivitelerde öncülük vermelidirler. Öğrenciler aktivite esnasında müdahalede bulunup görüşlerini ortaya koyabilmeli yada başka bir konuya geçiş yapabilmelidirler. Aktivitelerin amaçları açık ve net olmalı. Bu amaçlara zorlayarak değil uzlaşarak ulaşılmalı ve öğrencilerin problemleri analiz etme ve çözme yetilerini artırabilmeli, özgünlüğü, girişimciliği ve kendi kendini yönetmeyi sağlamalı.

Anahtar becerileri kullanma

Tasarım ve teknolojide yetenekli olan öğrenciler anahtar beceriler içeren zenginleştirici ve ek aktivitelerden faydalanırlar. Özellikle de:

v     İletişim

Sözlü çalışmalarda öğrenciler dinlerken, gözlem ve etkileri tanımlarken, tartışırken, öğretmenler ve diğer öğrencilerle fikirleri paylaşırken; bilgi çıkarmak için okurken; rapor yazarken, sunumlarda fikirleri kaydederken (resmi ve gayri resmi);tasarım süreci boyunca plan yaparken ve akış diyagramlarında üretim çizelgelerini gösterirken; imgeler kullanıp sunumlar yaparken,

v     Rakam uygulaması

Rakam becerileri uygulaması beceri ve kavram geliştirmede önemli bir rol oynayabilir. Rakamlama, bilginin sayarak ve ölçerek toplanıldığı pratik yöntemleri anlamayı gerektirir ve grafik, diyagram, harita ve tablolarla sunulur. Tasarım ve teknolojinin, gıda teknolojisi ve elektronik gibi bazı yönleri esasında doğruluk ve kesinlik gerektirir.

v     Bilgi teknolojisi

Tasarım ve teknolojinin neredeyse tüm yönleri ICT (araştırma amaçlı kullanılabilecek olan), bilgisayar destekli tasarım (CAD) (görsel sunum ve analiz araçları içeren),bilgisayar kontrollü sistemler, bilgisayar destekli üretim (CAM) (dikiş dikmek, öğütmek, kesmek, oymak ) gibi çalışmaları içeren çeşitli bilgi teknolojisi türleri tarafından çoğaltılmaktadır. Elektronik ve iletişim teknolojisine arttırılan erişim öğrencileri okulda sürdürülen bilgi ve diğer kaynakların sınırlarından serbest bırakır. Diğer önemli ICT kullanım becerileri; yorumlama, keşfetme ve bilgi analizi; veri geliştirme ve gösterme, bilgisayar modelleri kullanma ve yazılım ve ICT’ nin kendi rollerini değerlendirme içerir. Elektronik Eldiven imgesi gibi yeni bilgisayar uygulamaları henüz doğaüstü başarı göstermemiş yollarda ortaya çıkmaya devam edecektir.

v     Diğerleriyle çalışmak

Grup projeleri için belirli fırsatlar ve belirli görevler dereceler ve tüm üniteler için bireysel çalışmalarda eş desteği vardır. Bunlar fikirleri paylaşma; etkili grup planlaması; grup araştırması; grupta rolleri ve görevleri paylaşma; sorumluluk kütüğü tutma ve diğerlerinin iyi olmasına saygı göstermeyi içerir.

v     Kendi öğrenim ve performansını geliştirme

Öğrenciler tasarım-yapım görevlerindeki (DMAs) bu beceriden faydalanabilirler. Özellikle de görevin yönlerini planlamada. Belirli örnekler, çalışma kütüklerini tutma, belirli aktiviteler ya da görev sırası planlama; değişen şartlara metotlar uyarlama; bağımsız çalışma yolları planlama; çalışma yüklerini düzenleme; teknikleri deneme ve geliştirme ve üretimin aşamalarını zamanlarken kararlara öncelik vermeyi içerir.

v     Problem çözme

Bu,  yaparken geçici zekâdan, tasarlarken de stratejik proje planlaması ve alternatifleri düşünmeye kadar sıralanabilir. Öğrenciler; bilgi yada veriyi sınıflandırmak, kıyaslamak ve analiz etmek; araştırmak; kalıpları anlamak ve bağlantıları görmek; tehlikeleri önlemek; önemli noktaları tanımak; sıralamak; farklı faktörleri tanımak; bir sistemin yada tasarım özelliklerinin çalışmalarını açıklamak; fikirleri formulize ve test etmek; yaklaşımlar önermek; seçenekleri seçmek; karar ve yargılar yapmak veya tahmin etmek ve sebepleri ve tartışmalarını haklı çıkarmak; fikirlerini yaratıcı bir yolla hem yenilikçi tasarım hem de becerikli yapımlarla uygulamak; ürün başarısı için kıstas geliştirmek; fikirleri arıtmak ve ürünleri değerlendirmek gibi problem çözme becerileri geliştirebilirler.

Düşünme becerilerini kullanma

Aktiviteler öğrencilerin yalnız veya işbirliği yaparak çalışırken kendi düşünme süreçlerini yansıtmalarına ve kendi problem çözme stratejilerini yansıtma ve aydınlatmalarına imkân verecek şekilde dâhil edilebilir. Tasarım-yapım görevleri(DMAs) öğrencilerin bütün türde düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirir.

v     Bilgi-işlem becerileri

Konu ile ilgili bilgileri yerleştirme ve toplama; türlerine göre ayırma, sınıflandırma, sıralama, kıyaslama ve karşılaştırma ve bütün parça ilişkisini analiz etme kabiliyetidir.

v     Muhakeme becerileri

Fikirler ve hareketler için sebepler verme; sonuç çıkarma ve yargıda bulunma; ne düşündüklerini söyleyebilmeleri için kesin bir dil kullanma ve kanıt ve sebeplerle bilgilendirilmiş kararalar ve yargılarda bulunma kabiliyetidir.

v     Soruşturma becerileri

Konu ile ilgili sorular sorma; problemleri ortaya çıkarma ve tanımlama, ne yapacağını ve nasıl araştıracağını planlama; sonuçları tahmin etme ve sonuçları vaktinden önce söyleme ve sonuçları test edip fikirleri geliştirme kabiliyetidir.

v     Yaratıcı düşünme becerileri

Fikirleri oluşturma ve genişletme; hipotezler önerme; hayal gücü kullanma ve alternatif, yenilikçi sonuçlar arama kabiliyetidir.

v     Değerlendirme becerileri

Bilgiyi değerlendirme; okudukları, duydukları yada yaptıklarının kıymetini değerlendirme; kendilerinin ve diğerlerinin çalışmaları ve fikirlerinin kıymetini değerlendirmek için kriterler geliştirme ve değerlendirmelerde güven sahibi olma kabiliyetidir.

Düşünme becerilerini geliştirmek için görevler üstlenmek

Araştırmalar,

v     Çatı oluşturmak

v     Uğraştırıcı görevler yapmak

v     Kesinliği veya sorgulamayı düşünerek öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek için görev üstlenmede önemli fırsatlar sunan 3 önemli aşama teşhis etmiştir.

Sınıf yönetimi

Tasarım ve teknolojide yetenekli olan öğrenciler için ekstra çalışma sağlarken, öğretmenlerin öğrencilerin çalışmayı heybetli görmesine ve sonuç olarak motivasyonlarını kaybetmelerine sebep olmamak için dikkatli olmaları gerekir. Aynı zamanda öğrenci grupları ya da bireylerin özel fırsatlarının sağlanması ve onların sınıfın akademik ve sosyal yaşamına dahil edilmesi arasında dikkatli bir denge olduğunun kesinleştirilmesi önemlidir. Sınıf ya da yıl içinde düşük kabiliyetli öğrencilerde önemsiz olduklarını yada başarılarının kıymet görmediğini hissetmelerine sebep olacak elit bir grubun oluşturulması arzu edilmemelidir. Öğretmenlerin yetenekli öğrencilerin uzun süre desteksiz ve yönetimsiz çalışmalarının umulmadığını garanti etmeleri gerekmektedir.

Tasarım ve teknolojideki öğretme öğrenme programları her öğrencinin mümkün olduğu kadar yüksek bir standarda ulaştığını garanti etmelidir. Yetenekli öğrenciler, yılın ya da sınıfın kalanında kendilerinden umulanın ötesinde bir beceri ve geliştirmelerine izin verecek seviyede çalışmalıdırlar.

Yetenekli öğrencilerin sınıfın planlı çalışmalarıyla birleşmesi özel yönetim gerektirebilir. Onların diğer yetenekli öğrencilerle çalışmalarına fırsat verme, karışık yetenek gruplarında özel roller almalarına izin verme; hevesli olan daha büyük öğrencilerle çalışmalarına fırsat verme; ya da daha büyük olan yetenekli bir kişiden destek almaları faydalı olabilir.

Uzmanlıklarını paylaşan ve birbirlerinden öğrenen öğretmenlerle takım çalışması faydalı olabilir. Uzman bir öğretmenin farklı sınıflardaki öğretmenlerle çalışması, sınıf öğretmeniyle dersler alması yada konu bilgisi ve iyi pratik yaymak için belirli öğrenci gruplarıyla çalışması da mümkün olabilir.

Ortaokul öğrencileri, diğer konu alanlarındaki öğretmenlerle yetenekli öğrencilere uğraştırıcı projeler sağlamak için nasıl çalışabileceklerine dair bazı fikirler vermelidirler. Örneğin; tasarım ve teknoloji, yetenekli öğrencilerin kendi matematiksel becerilerini yada sosyal algılamalarını gerçek problemler çözerek geliştirmelerini sağlayacak kıymetli bir ilgi çekici görevler kaynağı olabilir.

Çalışma Üniteleri Örnekleri

Daha çok istenen ölçüyü belirtme

Bazı üstün yetenekli öğrenciler için, bireysel plan ve görev yapma(DMA) konusunda görüşme yaparak daha fazla çaba gerektiren kıstasları belirlemek uygundur. Mevcut plan ve görevlerinizi şu şekilde gözden geçirebilirsiniz:

v     Bazı öğrencilerde kullanılmak üzere hangisinin daha fazla çaba gerektiren kıstas için uygun fırsatlar sağladığını tanımlayarak

v     Eğitmen takımınızla başka hangi ilave kıstasların eklenebileceğini veya hangi değişikliklerin yapılabileceğini tartışarak

v     Bunu sınıfa ve bireylere nasıl sunacağınızı tartışarak

Yıl 4: Alarm

Tasarım yapım görevi – Bir şeyleri koruyarak bir alarm tasarla ve yap.

Öğretmen, bu görevi yetenekli öğrencilerle görüştü böylece onlar açık sözlü değil de yenilikçi çözüm gerektiren bir durumda kıymetli ya da hassas bir nesne ile çalıştılar. Örneğin onlar bir müze sergisini korumak için ziyaretçiler tarafından yönetilebilen fakat belirlenen alandan uzaklaştırılmayan bir alarm tasarladılar.

Yıl 9: Ortak kimlik

Ünite 9 C: Okul dışındaki dünyayla bağlantı kurmak için ICT kullanmak.

Tasarım yapım görevi: Ortak kimlik

Hediyelik eşyalar ve toplanılabilenler, örneğin tişörtler, 3 boyutlu işaretler ve modeller olayların reklâmını yapmak için kullanılır, pop yıldızları, çizgi film karakterleri ve hatta okullar. Özel bir durum yada müşteri için bir dizi düzenlenmiş promosyon ürünleri tasarlayıp yapın.

Öğretmen bu görevi yetenekli öğrencilerle görüştü böylece onlar:

·        Okul dışında, uğraştırıcı tasarı özellikleri belirleyen ve ürünlerin sadece yenilikçi değil aynı zamanda dikkatlice test edilip pazarlama kalitesine uygun olmalarını gerektiren bir şirkette çalıştılar.

·        Tanıdık olmayan ve titiz araştırma gerektiren bir olay tasarladılar.

·        Mümkün olduğunca bireysel çalışarak işi direk olarak şirketle görüştüler.

·        Seçtikleri ürünlerin çeşitlerinde ve sundukları fikirlerde hırslı olup, daha çok risk alıp daha çok farklılıklarla başa çıkabiliyorlardı.

·        Şirkette, üretim masraflarını gösteren ve satış fiyatları önerdikleri bir iş planı sağladılar.

·        Şirkete prototipleri ve iş planı gösteren bir sunum yaptılar.

İlave çalışma

İlave ilgi odaklı pratik görevler gibi isteğe bağlı ilave aktiviteleri bazı öğrencilerden daha fazlasını beklemek için kullanabilirsiniz. İlgi odaklı pratik görevler öğretmenler tarafından yönetilir ve öğrencilerin bir plan ve görev için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve anlamayı öğretmek için kullanılırlar. Bazı görevleri tüm öğrencilerin yapması şarttır. Diğerleri sınıf çalışması ya da ev ödevi olarak tamamlanabilecek ilaveaktiviteler olarak kullanılabilir. Bu isteğe bağlı aktiviteler, üstün yetenekli öğrencilerle, plan ve görevler(DMA) süresince ilerlemeleri, geniş tasarım ve yapım becerileri, teknik fikirler geliştirmeleri için kullanılabilir. Sonuç olarak, DMA ya çaba gerektiren bir yolla yaklaşacaklardır.

Ünite 1 B Oyun alanları

Gerekli iki aktivite

·        Tasarımcılar tarafından, fikirlerini geliştirmek ve ürünlerini test etmek için örneklemenin nasıl kullanıldığını tartışın.

·        Öğrencilere inşaat teçhizat iskelet parçalarını kullanarak nasıl bir kare ya da dikdörtgen çatı inşa edeceklerini gösterin. Onlara çatıları nasıl daha sağlam ve büyük yüklere karşı dayanıklı yapabileceklerini gösterin.

Seçmeli üç aktivite

·        Öğrencilerden inşaat teçhizatından tuğlalar kullanarak kaydırak inşa etmelerini isteyin. Öğrencilere kaydırak kısmının daha kaygan olmasını sağlamak için bir şerit kart kullanılabileceğini gösterin. Model figür kaydırağı deneyin.

·        Öğrencilerden inşaat teçhizat parçalarından uygun olanlarını kullanarak bir salıncak iskeleti inşa etmelerini isteyin. Onlara oturağın küçük bir karton kutudan ya da yumurta kutusunun bir kısmından nasıl yapılabileceğini gösterin. Oturağın, iskelete ip, yün ya da diğer iplerle bağlanarak nasıl sallanabileceğini gösterin.

·        Öğrencilere farklı inşaat teçhizatlarından küçük miktarda yapıştırıcı, bant, ya da ip kullanarak parçaları birleştirme fırsatını verin ve onlara gösterin. Onlara bu tarz teknikleri kullanarak tahterevalli yapma görevi verilebilir.

Ünite 5 D: Bisküvi

Gerekli bir aktivite

·      Temel bir bisküvi karışımının nasıl yapılacağını gösterin. Karıştırma, birleştirme ve şekillendirme yollarını gösterin. Teçhizatların güvenli kullanımını gösterin. Yemek yaparken çocuklara sağlıklı alışkanlıkları hatırlatın.

Seçmeli iki aktivite

·        Temel bisküvi karışımına eklenebilecek içeriklerden bahsedin. Tamamlama yollarını tartışın. Öğrencilerden karışımı ikiye ayırmalarını ve bisküvileri farklı şekillerde çeşitlendirme yollarını denemelerini isteyin.

·        Çocuklar birçok farklı bisküvi karışımlarını kıyaslayabilirler (yumuşak ya da elastik ). Ürünün sonunda öğrencilerle farklı metotlar ve farklı içeriklerin etkilerini tartışın.

Ünite 8 E (iii)  Küme oluşturma; odak; tekstil

Gerekli iki aktivite

·        İlerlemeyi gözden geçirmek için, öğrencilerin 7 yaşından beri alışık oldukları teknikleri gözden geçirin ve DMA için gerekli olan bir dizi üretim tekniklerini tanıtın. Öğrencilerin sağlık ve güvenlik uygulamalarını gözden geçirmeleri gerekir ve uygun olduğu yerde,  aynı görev için donanımların farklı alet ve parçalarını kıyaslayıp test etmeleri gerekir. Öğrenciler becerilerini kendilerine verilen tasarı ya da plandan basit bir parça yaparak deneyebilirler.

·        Öğrencilere hacim üretiminde yardımcı olmak için imalat desteğinin nasıl yapıldığının ya da kullanıldığının örneklerini gösterin. Onlarla, yapım esnasında imalat desteğini nasıl hesaba katmaları gerektiğini tartışın. Bir kümede CAD/CAM ya da diğer imalat yardımlarını kullanarak benzer parçaların nasıl tasarlanıp yapılacağını, uygun maliyetli ya da doğruluğunun garanti olabileceğini tartışın.

Seçmeli iki aktivite

·        Öğrencilerle CAD/CAM ya da diğer imalat desteğini kullanarak benzer parçaların nasıl yapılabileceğini tartışın.

·        Öğrencilere, tek parçanın ve küçük küme üretiminin yapımında nasıl CAD/CAM kullanılacağını gösterin ya da tekrarlayın ve ICT kullanımının ne zaman uygun olacağını tartışın. Öğrencilerle, güvenlik noktaları ve teknik tavsiyeler içeren tasarımlarını kavrayabilmeleri için, bilgisayar kontrollü makinelerin kullanımlarını tartışın. Öğrencilerin becerilerini uygulamaları için, öğretmen tarafından tanımlanan basit bir ürün yapmalarına izin verin. Öğrencilerin DMA boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri uygulamaya fırsatları olduğundan emin olun.

Derinliği sağlama

Tüm öğrenciler aynı aktiviteyi yaparken üstün yetenekli öğrencilerde derinlik nasıl sağlanabilir?

Mevcut çalışma projenizi;

v     Tüm öğrenciler için gerekli aktiviteleri

v     Yetenekli öğrenciler için hangi ek aktiviteleri sağlamak gerektiğini

v     Ek aktiviteleri nasıl organize edip yöneteceğini

v     İlgi odaklı pratik görevler ve ürün değerlendirme aktivitelerinin adım ve talepte farklılık olacak şekilde uyarlandığını kontrol etmek için gözden geçirin. Öğrencilere değer noktalarını araştırmalarını sorarak ve eleştirel düşünmeyi cesaretlendirerek ürün değerlendirme görevlerine ve aktivitelere derinlik katabilirsiniz.

Örneğin onlar;

v     Ürünün kullanıcıları ve diğerleri için fayda ve zararlarını düşünmeli

v     Ürünün daha geniş insan türüne etkilerini düşünmeli

v     Onun çevresel etkileri ve herhangi istenmeyen sonuçlarını değerlendirmeli

v     Kendilerinin ve diğerlerinin tasarılarını değerlendirirken sosyal ve finansal noktaları dengelemelidirler.

Tipik bir ürün analiz aktivitesi için;

v     Kendinize gerçekten hangi sonuç seviyesini umduğunuzu sorun

v     Normalden daha iyi bir sonucun nasıl görünebileceğini tanımlayın

v     Normalden daha farklı çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencileri nasıl tanımlayacağınıza karar verin

v     Bu öğrencilere yer sağlamak için çalışmaları nasıl çeşitlendireceğinize karar verin.

v     Öğrenciyi bir aktivitede erkenden nerede yakalayıp konuşabileceğinizi belirleyin. Örneğin: kaliteli araştırma, daha geniş kapsamlı kaynak materyal kullanma, daha geniş sayıda öncelikli fikirler üretme, daha detaylı sınavlar yapma.

Yıl 4: Aydınlatma

Ünite 4 E: Aydınlatmak

Kontrol edebileceğiniz ve onu kullanacak kişinin kesin ihtiyaçlarını tatmin edebilecek yeni tip bir aydınlatma tasarlayın ve yapın.

Ürün değerlendirme aktivitesi

Her bir ışığın kullanıldığı koşulları tartışın ve bunları onun tasarımının belirli özellikleriyle bağdaştırın, örneğin bir sunumu aydınlatmak için ışık, bebek için gece lambası, masasında lambaya ihtiyaç duyan bir öğrenci, güvenlik lambası. Bir tasarımcı, genel halk tarafından kullanılacak olan bir ürünü tasarlarken bireysel farklılıkları ve tercihleri nasıl hesaba katar?

Bu aktivitede tüm öğrenciler farklı koşullarda kullanılan ışıkları değerlendiriyorlar. Bunu, yetenekli öğrencilerin daha gelişmiş bir seviyede çalışabilecekleri, daha alışılmadık durumlarda kullanılan karmaşık türde ve çok kesin bireysel kullanıcı ihtiyaçlarında kullanılan ışıkları değerlendirebilecekleri şekilde organize edebilirsiniz. Tasarımcının farklılıkları ve tercihleri nasıl hesaba kattığı hakkındaki bilgi onların gözden geçirme derinliğini yansıtacaktır.

Yıl 7: Tekstilleri değerlendirmek

Ünite 7 A (iii): Materyalleri anlamak; odak; tekstiller

Ürün değerlendirme aktivitesi

·        Öğrencilerden mevcut bir dizi ürünü incelemelerini isteyin, örneğin, öğrenciler küçük gruplar halinde, farklı fonksiyonlar için, bir dizi özellikleri olan spor aletleri seçimlerini araştırabilirler.

·        Bazı öğrenciler tasarımcının niyetinin ötesinde, ürünün etkisini düşünebilirler

Bu aktivitede tüm öğrenciler spor aletlerini inceliyorlar. Yetenekli öğrencilerle bu aktiviteyi genişletmek için, bazı gruplardan, ürünün tasarlandığı amacının ilerisinde bir etkisinin olup olmadığına bakmalarını isteyebilirsiniz. Örneğin onlar, spor teçhizatların moda ürünlerle karışımını, ürünlerin kazanç ve maliyetini, spor teçhizatlarında sponsorluk özelliklerini, yeni materyaller ve kumaşların geri dönüşümünü tartışabilirler.

Yıl 9: Materyalleri seçmek

Ünite 9 A (i): Materyalleri seçmek; odak; yiyecek

Ürün değerlendirme aktivitesi

·        Öğrencilerden yeni materyallerin/içeriklerin ve teknolojilerin gelişiminin, tasarımcıların daha önce mümkün olmayan şeyleri başarmalarına nasıl izin verdiğini keşfetmelerini isteyin, örneğin biz şimdi istediğimiz özelliklerde materyaller ve içerikler yapabiliriz ve gelecekte büyük bir dizi uygulamaları ölçmek için yapılmış materyaller göreceğe benziyoruz.

·        Öğrencilerden, bir problemi çözmenin ya da bir ihtiyacı karşılamanın belirli bir yolunu seçmenin daha geniş anlamını hesaba katmalarını isteyin. Onların ihtiyacı karşılamanın gerekli kaynaklara değip değmediğini ve teklif edilen çözümün hesaba katılacak başka sonuçları olup olmadığını, örneğin; biyolojik farklılık, genetik olarak değiştirilmiş ürünler, gıda üretiminde büyüme hormonları ve antibiyotik kullanımları hakkındaki endişeleri düşünmeleri gerekir.

Farklı öğrenciler aynı aktiviteye birçok farklı yolla yaklaşabilirler. Bir ortaokulda, personel 9 yaşındaki öğrencileri, genetik olarak değiştirilmiş gıdalar hakkında bir münazarada aktif rol almaları için seçti, öğrencilere Royal Holloway College ve Greenpeace den uzmanlara soru sorma şansı da verildi. Öğrenciler bireysel çalıştılar ve onlara genetik olarak değiştirilmiş ürünleri araştırmaları ve sorular hazırlamaları için 1 saat süre verildi. Uzak kaynaklara bu yolla interaktif erişimin sağlanması için internetin kullanılmasının, yetenekli öğrencilerle çalışırken olumlu bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır.

Sınıf dışı aktiviteler

Üstün yetenekli öğrencileri etkili bir şekilde desteklemek için okul dışı öğrenmeyi nasıl kullanacağını planlarken;

v     Yetenekli öğrencilerle başa çıkmak için ertelenmiş ders programı, ev ödevi ve ulusal yarışlar gibi okul dışı aktiviteleri kullanmayı

v     Yetenekli öğrencilerin katılımını sağlamayı cesaretlendirebileceğiniz okul, yerel ve ulusal yarışmaları gözden geçirmeyi

v     Okul kulüplerini, yetenekliler sınıfları, ertelenmiş ders programı haftalarını nasıl kullanabileceğinizi düşünün.

Durum çalışması: Ulusal yarışmalar

Birçok okul yetenekli öğrencilerin Genç Elektronik Tasarımcı Ödülleri(YEDA) gibi ulusal yarışmalara katılmalarına imkân sağlar.

Ponteland Community Koleji’nden Martin Rosinski (15) en yaratıcı fikir dalında “Smartlink” adı verilen veri kaydedici tasarladı ve ödülü almaya hak kazandı. “Smartlink” dünyanın en küçük veri kaydedicisidir ve ölçümün yapılamadığı zor endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

RNIB New College’den Saqib Shaikh isimli öğrenci “Braille Magic” i tasarladı. “Braille Magic” görme engelliler için windowsta kullanılmak üzere tasarlanmış çeviri programıdır. ASCII metinleri görme engellilerin kullanabileceği kabartma yazı baskısı için çıktıya çeviren bir sistemdir.

Kaynaklar

Okulların ve bölümlerin hem yetenekli öğrenciler hem de öğretmenleri için bir dizi destek çalışma aktiviteleri ve materyalleri düzenlemeleri gerekir.

Farklı zamanlarda farklı öğrenci grupları için uygun olabilecek okul içi bir kaynak merkezi kurulması mümkün olabilir. Öğrencilerin;

v     Referans kitapları—tasarım için araştırma ve kaynak materyalleri, tekrar rehberleri, konuya göre bilgi kitapları, dinlenme becerileri geliştirme kitapları gibi

v     Tasarım ve teknoloji öğrenimini ve keyfini arttıran videolar içeren kaynaklar, pratik görevler ve araştırmacı çalışmalar için kaynaklar, bulmaca ve oyunlara erişimlerinin olması gerekir.

Bilgisayarlar her türden yetenekte öğrenciler için önemli bir kaynaktır, fakat onlar yetenekli öğrenciler için derslerde, boş vakitlerde ve evde özgürce kullanılabildikleri için özellikle faydalıdırlar. Öğrenciler aşağıdakileri de içeren birçok bilgisayar kaynağını kullanabilmeleri için cesaretlendirilmelidirler:

v     Kendi seviye ve derecelerinde çalışmalarına imkân veren ve ilerlemelerini denetleyen bütünleşmiş bir öğrenme sistemi

v     Bilgi tabanlı materyaller, gözden geçirme programları ve oyunları gibi zenginleştirme ve ek çalışmaları için bir dizi CD-Romlar.

v     Konu ve aktiviteleri araştırmak için internet

v     Onların çalışmalarını geliştirip genişletmek için ve sunumlarını çoğaltmak için bilgisayar destekli tasarım(CAD), elektronik çizelgeler ve veri tabanları gibi bilgisayar programları.

Öğretmenler öğrenciler için dersler ve görevler planlarken ilerlemek için bir dizi kaynağa ihtiyaç duyarlar.

v     Kendi anlamalarını arttırmaya yardımcı olacak kaynak kitaplar

v     Belirli konuları öğretmek için yaklaşımları özetleyen kitaplar

v     Bir dizi ders kitabı

v     Fotokopi ile çoğaltılabilen aktivite kâğıtları içerir.

“Çocuğunuzun keşfetmesine yardımcı olun” web sitesini (DfES) aşağıdaki aktiviteler için görün

v     Tasarım ve yapım

v     Yiyecek

İnternet tasarım ve teknoloji öğretimini arttırmak için değerli bir bilgi, fikir ve zenginlik kaynağıdır.

Gözlem ve Değerlendirme

Yetenekli öğrenciler için politikanız ne kadar başarılı?

v     Yetenekli öğrencileri erken safhada nasıl tanımlıyor ve denetliyorsunuz?

v     Okul topluluğunun tüm sektörünün en yüksek başarı seviyesine ulaşabilmesini kesinleştirecek uygun önlemler nelerdir?

v     Bir bütün olarak gruba olduğu kadar yetenekli bireyler için de geniş, dengeli bir müfredatınız var mı? Örneğin;

1.      Onların bilgisayar destekli tasarım(CAD) kullanmak ya da yiyeceklerle çalışmak gibi farklı yöntemlere bir dizi yaklaşımları deneyimleri oldu mu?

2.      Onlar yeterli derecede geniş türde materyaller, aletler ve teknikler kullanabiliyorlar mı?

v     Yetenekli bireyleri kendi becerilerini, bilgi ve anlamalarını geliştirmek için nasıl uğraştırıyorsunuz? Onların çeşitli bağlamlarda bilgi beceri ve anlamalarını uygulamaları için hangi fırsatları veriyorsunuz?

v     Yetenekli öğrenciler eleştirel olarak kendi çalışmalarını nasıl değerlendirebilir, güçlü ve güçsüz yanlarını nasıl tanımlayabilir ve kendi öğrenmelerini nasıl geliştirebilirler?

v     Veliler çocuklarının tasarım ve teknolojide yaptıkları çalışmaları evde ve okulda en iyi nasıl destekleyebileceklerini anlıyor ve biliyorlar mı?

v     Veliler, meslektaşlar ve diğer öğrenciler tüm grubun ve bireylerin çalışmalarına nasıl yanıt veriyorlar? Çalışma uygun olarak değer görüyor mu?

v     Çalışmaları göstermek, sergi yapmak ve sürece bireyler ve grupları dâhil etmek için olanaklar var mı?

v     En yetenekli öğrencilerin yıldan yıla başarılarının kayıtlarını nasıl koruyorsunuz?

v     Müfredatın diğer kısımlarında yetenekli bireylerden nasıl haberdarsınız?

v     Öğrencilere okula devam ettiklerinde, diğer okullarda, okulun ötesinde ne oluyor?

v     Yetenekli öğrencilerin başarı politikasını belirlemek için prosedürler uygun mu?

TEKNOLOJİ TASARIMIN İÇERİĞİ – NEDİR?
Teknoloji ve Tasarım dersi hedefler doğrultusunda en iyi şekilde işleyebilmemiz için mutlaka bilmemiz gereken bilgiler vardır. Bilgiler ışığında yolumuza devam etmeye çalışacağız.
YAPIM KUŞAĞI
Öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. Öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yada geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yada ürünün maketini gerçekleştirir. Gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. Önemli olan fikrin öğrenciye ait olması. Tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır. Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre yapılır.

6. SINIF KONULARI VE İÇERİKLERİ

NASIL ÜRETELİM:Öğrenciler gruplara ayrılır ve tasarımlar içerik,estetik,görsel,kullanışlılık,boyut,malzeme,özellikler açılarından değerlendirilir ve tartışılır,öncelik sırasına konur,yapım aşaması ve zamanlaması yapılır,bu gelişmeler formlara kaydedilir,isteyenlere 3 boyutlu çizim veya renklendirme, ölçülendirme yaptırılır.Öğretmen bu bölümde tasarım için kullanacağı araç ve gereçleri sınıfa getirerek bilgi verir.Karşılaştıkları sorunlarda öğretmenden yardım alır.

ScreenShot023

TASARIMIMI ÜRETİYORUM: Öğrenci tasarımını ortam,araç gereç,mali,fiziki,açılardan yapabilecek durumdaysa yapması için teşvik edilir.Bu süreçte bile öğrenci sürekli tasarımını geliştirmesi ve değiştirmesi için teşvik edilir. İş güvenliği koşulları bilgisi verilir.Öğretmen rehberdir, araç,gereç bulmada ve araç kullanılmasının öğretilmesinde yol gösterir . tasarımı erken biten yada yapmayan öğrenciler ne yapacak sorusuna cevap olarak o öğrenciler yeni bir tasarıma başlayacak. Yine aynı yöntem izlenecek yani tasarım bireysel ve grup olarak değerlendirildikten sonra isterse yapabilecek. Tabii öğrencileri sıkı takip etmek gerek tasarımı hafife alıp kaynatmak isteyenler belirlenip uyarılıp teşvik edilmeli.

7.SINIF KONULARI VE İÇERİKLERİ

ÜRETİYORUM : Belirlediği tasarımın genel genel özelliklerini listeler.Niçin,kim,biçim,işlev,kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar.Tasarımını estetik,yapısal,boyut,renk,vb. açısından belirler.Taslak tasarım çizimini yapar.Tasarımını malzeme, doku,ağırlık,taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir,tüm ayrıntıları gösterir.Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun,güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir.Uygulamasını yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar.Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir.test eder.Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar.Öz değerlendirme formunu doldurur.Gelecek yıl gerekli olacaktır. Görüldüğü gibi geçen yıldan daha gelişmiş bir tasarım yapması amaçlanır.

8.SINIF KONU VE İÇERİKLERİ

ÜRETELİM TANITALIM :Seçtiği tasarımı gerçekleştirmeden önce değiştirebilir,geliştirebilir ve bunun için tartışır grubuyla. Sonuçta tasarımın genel özelliklerini belirler biçim, boyut,renk,fonksiyon vb. bunları listeler.Bu taslak tasarımını öğretmeniyle tartışır problem ve sorunları çözerler.Geliştirmek için çalışmalar yapar.ÖZGÜN ÇALIŞMA olduğu SONUCUNA VARILIRSA yapması istenir.İşlem basamaklarını,araç-gereç-teknik ve yöntemleri belirler.Bunları nasıl yapacağını öğretmeniyle tartışır ve öğrenir. Tasarımını yapar.Yaptığını test eder ,değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.İNOVASYON hakkında öğretmenden bilgi alır ve buna göre marka-logo-reklam-ambalaj-vb. özellikleri belirle ve PAZARLANABİLİR duruma getirir. Görüldüğü gibi öğrenciden düşünce ve hayal gücünü kullanarak yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda tasarım yapması hedefleniyor.

Yapım Kuşağında Neler Yapılır…
*Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre sıralanarak yapılır.
*Düşünce öğrenciye özgün olmalı..
*Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı
*Hayal, düşünce ve tasarım yapmak istediği konu günümüz şartlarında çalışabilmeli.
*Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımalıdır
*Etkinlik sürecinde yapilan tüm çalismalar kayit altina alinir. Yani tasarım günlüğü yazılır..
*Bireysel çalismalarda yazilanlar ürün dosyasina konur.
*Grup çalismalari sergi kurallarına uygun düzenlenir. Ürünü kendisi yada maketi yapılır. Büyük boy bir fon kağıdına tüm tasarim günlüğü, grup adi, grup üyeleri, düşünülen çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalismalar yapıştırılır.
*Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.
*Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
*Öz değerlendirme formu doldurulur.
*En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatır.
Yapım Kuşağında Neler Yapılmaz…
*Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.
*Düşünce ürünü günümüz şartlarında çalışması gerekir..
*Başkasından kopya edilemez.
*Fikir düşünce olarak, yaratıcılık açısından size özgü olmalı
*Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.
*Tasarım günlüğünü zamanında yazın. Diğer bir güne yada haftaya bırakılamaz.
Tasarım Süreci
YAPIM KUŞAĞI
Yapım kuşağı etkinliklerine yönelik kılavuz kitapta yer alan bilgilere ek olarak aşağıdaki
açıklamalar verilmiştir:
1. Öğrenciler 8. sınıfta gerçekleştireceği “Nasıl Tanıtalım?” etkinliğini “pazarlanabilir hâle getirme” aşamasından başlatabilir. Bu amaçla önceki yıllarda Yapım kuşağında yaptığı bir çalışmasını ya da herhangi bir ürünü kullanabilirler. İstekli öğrenciler “pazarlanabilir hâle getirmek” için yeni bir ürün elde edebilirler. Öğrenciler bu konuda esnek bırakılmalıdır. Tasarım sürecinde öğrenciler yakından takip edilmeli ve gerekli rehberlik yapılmalıdır.
2. Yapım kuşağı etkinliğinin özünün; bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulmak olduğu unutulmamalıdır. Öğrenci gözlemlerine dayalı olarak tespit ettiği bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulma kaygısı taşımalıdır. Çalışmada ortaya ürünün kendisi, maketi veya modeli çıkabilir.

3. Yapma aşamasında dışarıdaki imkânlardan yararlanılabilir. Yapım işleminde öğrencinin yaptığı planlamalara sadık kalınmalı, tasarımı gerçekleştiren kişi verilen kararlara müdahale etmemelidir. Tasarımdaki eksiklikler değerlendirme basamağında öğrenci tarafından tespit edilmeli ve çözüm önerileri getirilmelidir.
4. Okulda işlik imkânları ile ortaya çıkan çalışma ile dışarıda yaptırılan çalışma kıyaslanmaz. Üründe sergilenen işçiliğin niteliği değerlendirmeye etki etmemelidir. Öğrencilerin tasarımın sürecindeki kişisel kararları, planlamaları, projelendirmeleri vb. işlemler dikkate alınmalıdır.
5. Yapım kuşağında ortaya herhangi bir üründe çıkmayabilir. Bu durumda öğrenci dereceli puanlama anahtarında yer verilen, tasarım sürecinin diğer aşamalarındaki çalışmalarına ayrılan puanlara göre değerlendirilir. Bir başka ifade ile çalışmanın tamamlanan boyutuyla öğrenci değerlendirilir.
6. Yapım kuşağı kazanımlarında geçen “araştırma” ifadesinden öğrencilerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve gözlemlerine dayalı bir süreç anlaşılmalıdır. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler analiz ve sentez edilmelidir.
7. Öğrencilere inovasyon konusunda bilgi vermek amacıyla kılavuz ekinde verilen bilgilerden yararlanılır. Ayrıca konu ile ilgili bilimsel kaynaklardan bilgi toplanabilir. Konu uzmanları okula davet edilerek öğrencilerin inovasyon konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Öğrencilere günlük hayatta kullandıkları eşyalara yönelik basit inovasyon etkinlikleri yaptırılabilir. Bu amaçla zümre olarak kısa inovasyon etkinlikleri planlanabilir. Öğrenciler var olan ürünlere yeni fonksiyonel özellikler katma konusunda
cesaretlendirilir.
8. “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliği yerine zümre öğretmenlerince farklı bir sorunun çözümüne yönelik etkinlik planlanabilir. Ayrıca programda önerilen tasarım sürecinin yaşatıldığı aşamalardaki istenilen sorgulamaların genel ifadelerle açıklandığı, etkinliğin sınıf içi akışında çevrenin ve sınıfın beklentileri doğrultusunda şekillenecek farklı sorun ve ihtiyaçların çözümlenmesine fırsat verecek etkinlikler de planlanabilir.
Ancak bu etkinlikler Yapım kuşağında verilen ve öğrencilerin bireysel etkinliklerinde kullanacakları tasarım sürecinin kavratılması amacıyla grup olarak gerçekleştirilmelidir.
9. Grup çalışması olarak verilen, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılabilmesi için yapılacak çalışmada çözümün yalnızca kayıp eşya dolabı yapmak olmadığı, bir sorunun birden çok çözümü olabileceği unutulmamalıdır. Aynı sonuna her grup farklı çözümler bulup üzerinde çalışabilir. Ayrıca grup etkinliği için her gruba farklı sorunlar da verilebilir.
10. İsteyen öğrenciler Kurgu kuşağı etkinliğindeki çözüm önerisini Yapım kuşağında gerçekleştirebilirler. Ancak çalışmasını Yapım kuşağına özgü yeniden planlanması gerekmektedir.
Teknoloii Tasarım
Tasarım Süreci
Sorunu Araştırma ve Tanımlama, Çözümü Tartışma
Öğrenciler, çevrelerindeki durumları gözlemler. Geliştirmeyi, değiştirmeyi gerçekleştirmek istedikleri durumları belirler, gözlemlerini dikkate alarak yaşamlarındaki sorunları listelerler. Listeledikleri sorunlardan birini kendi önceliklerini, mevcut şartları ve gerçekleşebilirliğini dikkate alarak seçer, sorunu araştırma, tanımlama ve çözümü
tartışmada kendi bilgi, deneyim, gözlem ve araştırma sonuçlarını kullanırlar. Öğrenciler seçtikleri sorunu araştırır ve olası çözümleri bütün yönleriyle açıkça tartışarak tanımlarlar.
Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme
Öğrenciler belirledikleri sorunun çözümünde kullanacakları tasarımların sahip olması gereken genel özellikleri belirlemelidir. Bunun için benzer sorulara (Nasıl? Kim için? Nerede kullanılacak? Boyutu nasıl olmalı? Biçimi nasıl olacak? Fonksiyonları ne? vb.) cevaplar arar. Bu özelliklerin belirlenmesinde, tanımlanan sorunun çözümlenmesi için gerekli nitelikler ve sınırlamalar, dikkate alınır. Tasarımın taşıması gereken genel özellikler listeler.

Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme
Öğrencilere taslak çizim öncesi geliştirdikleri tasarım modelinin estetik değer taşımasına, özgünlüğüne, işlevselliğine, yapılabilir olmasına ve çevreye etkilerine dikkat etmeleri gerektiği açıklanır. Öğrenciler tasarım için belirlenen ortak özellikleri dikkate alarak tasarıma yönelik düşüncelerini yansıtan taslak çizimler yapar, genel özellikleri ise yazılı
olarak ifade ederler. Bu çizimlerde ürünün formu ve genel özellikleri gösterilir. Çizimleri detaylandırmaz. Öğrenciler birden fazla taslak çözüm önerisi getirebilir, taslak tasarım önerilerini öğretmeniyle paylaşırlar. Belirledikleri durumun niteliğine göre taslak çizimlerini benzer sorunların çözümlerine yönelik yaptığı araştırma ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak çizebilirler. Öğrenciler geliştirmek istedikleri tasarım önerilerini belirler. Bunun için tasarım özelliklerini en iyi karşılama, maliyet, beceri, zaman, yetenek vb. sınırlamalar dikkate alınır.

Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma
Öğrenciler önerdikleri taslak çizimi geliştirmek için araştırma yapar, bu amaçla taslak çizimlerinde belirledikleri özellikleri gerçekleştirmeye yönelik sorulara cevap ararlar. Öğrenciler, farklı yer, zaman ve kültürlerde, benzer veya ilişkili sorunların çözümünde kullanılan yöntemleri inceler, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı
kaynaklardan bilgi toplar, bu bilgileri, tasarım etkinliklerini gerçekleştirmede değerlendirirler. Öğrenciler başkalarının sunduğu farklı çözüm önerilerini dinlemeye, bakış açılarını incelemeye teşvik edilir. Çözüme yönelik araştırma sonuçlarını ve elde ettikleri bilgileri analiz ederek bunları resim, grafik, istatistik veri veya yazılı olarak düzenlerler.
Öğrenciler, belirledikleri sorunların çözümüne yönelik tasarım önerilerini geliştirirken üretim olanaklarını ve tüketici tercihlerini ekonomik, sosyal, çevresel etkilerini teknik boyutlarıyla değerlendirirler. Tasarımları için belirledikleri genel özellikleri taşıyan bir ürünü nasıl gerçekleştirebileceklerini, yapımında kullanacakları araç, gereç, teknik ve yöntemleri araştırır, denemeler yapar ve sonuçlarını listeleyerek yaptığı çalışmaları tasarım günlüğüne kaydederler.
Tasarım Önerileri Geliştirme
Öğrencilerden, tanımladıkları ihtiyacı karşılamak veya belirledikleri sorunu çözmek için yaptıkları araştırmaları dikkate alarak belirledikleri nitelikleri taşıyan tasarıma yönelik düşünceler üretmeleri istenir. Öğrencilere sorunun çözümü için alternatif düşünceler sunmaları için fırsat verilir.
Öğrenciler tasarım önerisiyle ilgili ayrıntıları, değişik kaynaklardan, kişi ve kuruluşlardan araştırmaya yönlendirilir, basit akış şemaları, resim ve çizimler üzerinde tasarım önerilerini açıkça gösterirler. Tasarımını gerçekleştirmek için gerekli ihtiyaçlarını belirtir, tasarım önerilerini, uygun çizim ve yazı teknikleriyle, elle veya çizim araç gereçlerini
kullanarak kâğıt üzerinde projelendirirler. Öğrenciler tasarım önerilerini açık ve anlaşılır bir çizimle göstermeleri için teşvik edilir. Tasarım önerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmada, tasarımın yapım resmi, nasıl çalıştığı, kullanılacak gereçler ve yapım aşamalarını gösteren planlamalar yer alır.
Öğrenciler, geliştirdikleri tasarım modellerinin estetik değer taşıması, özgün, işlevsel, ekonomik ve yapılabilir olmasına dikkat etmeleri için yönlendirilir, tasarımlarına yenilik, farklılık ve ayırt edilebilir özellik kazandırmaları konusunda cesaretlendirilirler. Belirledikleri sorunun çözümü için en az bir tasarım önerisinde bulunurlar.
Birden çok tasarım önerisi geliştiren öğrenciler, geliştirdikleri çözüm önerilerinin farklılıklarını ve benzerliklerini sorgulayarak listeler. Sorgulama sonuçlarını ve tasarım için belirlenen özellikleri dikkate alarak gerçekleştirmek istediği en iyi tasarım önerisini belirler. Bu amaçla öğrenciler, tasarım önerilerinin benzer çözümlerden belirgin farklılığını, taşıdığı yeniliği, kullanılabilirliğini, yapım maliyetlerini, çevresel etkilerini ve kullanıcı beklentilerini
karşılayabilirliğini sorgulamaya yönlendirilirler. Öğrenciler en uygun tasarım önerisinin seçimindeki gerekçeleri açıklar, bilimsel veriler kullanarak tasarım önerilerinin çözüm için gerekli özellikleri nasıl karşıladığını belirleyerek sonuçlarını tasarım günlüklerine yazarlar.
Yapım
Öğretmen, öğrencilere bu çalışmada işlikte dikkat edecekleri güvenli çalışma kurallarını açıklar. Kullanacakları el aletlerini ve görevlerini tanıtır. Tecrübe kazanmalarına yönelik deneme yapmaları için fırsat verir. Öğrencilere gereçlerin verimli kullanımı için tasarımın yapım aşamalarını ve çalışma ortamını nasıl planlayacağını öğretir. Öğrencilerden tasarımın yapım aşamalarını ve çalışma ortamını planlaması beklenir. Öğrenciler yapımda kullanacağı gereci, işleme aracını ve bu aracın kullanımı için uygun yöntemi seçer, işlediği gereçlerdeki israfı azaltmayı ve maliyeti düşürmeyi önceden düşünerek önlem alırlar. Araç ve gereçleri kullanmada ve yapımda çıkan sorunları
çözümlemede yeni yöntem, işlem ve sistemler düşünür, uygulamada gerektiğinde yardım isterler.
Öğrenciler yapım sırasında plan, çizim, grafik, üç boyutlu modeller, semboller ve teknik bilgilerden yararlanmalıdır. Öğrenciler istenilen sonuca ulaşmak için başkalarıyla iş bölümü yapmaya, iş birliğine gitmeye ve uygulama ortamının düzeniyle ilgili kurallara uymaya yönlendirilir. Tasarımlarını gerçekleştirmek amacıyla önerdikleri düşüncelere
yönelik riskleri göze almaya ve denemeye teşvik edilir. Öğrenciler yapım sürecinde karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini, uyguladıkları yöntem ve teknikleri tasarım günlüklerine kaydederler.
Değerlendirme ve Test Etme
Öğrenciler tasarım etkinlikleri sonucunda yaptıkları tasarımlarının, belirlenen sorunu ne oranda çözdüğünü, tasarımın genel özelliklerini taşıyıp taşımadığını değerlendirirler. Bu amaçla arkadaşlarının değerlendirmelerine fırsat verirler. Gerçekleştirdikleri ürün veya modelin, belirledikleri sorunu çözmedeki performansını test eder, tasarım etkinliğini
gerçekleştirmede izlenen aşamaları tekrar gözden geçirerek aldığı kararları ve uygulama sonuçlarını başlangıçtaki düşünceleriyle karşılaştırır ve değerlendirirler. Ayrıca başka zaman ve kültürlerdeki benzer tasarımların, ayırt edilebilen özellikleriyle kendi tasarımlarının ortaya koyduğu farklılığı ve özgünlüğü karşılaştırır, değerlendirme ve test sonuçlarını raporlaştırarak günlüklerine yazarlar.
Değişiklik Önerme
Öğrenciler değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak tasarımları için yapılması gerekli değişiklikleri belirler, belirledikleri değişiklik önerilerini tasarımlarına nasıl aktaracaklarını düşünürler. Çözümü yazarak ve çizerek ifade eder, tasarımlarına yönelik değişiklik önerilerini gerekçeleriyle listeler ve sonuçları tasarım günlüğüne kaydederler.
Öğrenciler bu süreçte yaşadıklarını; araştırma sonuçlarıyla ilgili kanıtları, karşılaştıkları sorunları ve yaptıkları çözümleri, tasarım önerilerini, seçtikleri en iyi tasarım önerisini, gerekçesini, yapım aşamalarını gösteren planlamalarını, değerlendirme sonuçlarını, değişiklik önerilerini vb. bir tasarım günlüğüne yazarlar. Öğrenciler öz değerlendirme formlarını doldurur, düzenledikleri günlükleri ve gerçekleştirdikleri tasarım modelini değerlendirilmek üzere öğretmene teslim ederler.Teknoloji ve Tasarım dersi hedefler doğrultusunda en iyi şekilde işleyebilmemiz için mutlaka bilmemiz gereken bilgiler vardır. Bilgiler ışığında yolumuza devam etmeye çalışacağız.
Kurgu Kuşağı Uygulama Esasları
Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır
Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.
Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl…? soruları yöneltilerek sorunun kapsamını bireysel olarak çözebilecekleri noktaya taşıması sağlanır.
Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz. Öğrencilerin çözüm önerilerini başkalarının anlayabileceği şekilde yazarak ve çizerek açıklamaları yeterli olarak kabul edilecektir.
Çözüm önerilerinin sınıf içinde paylaşılmasında demokratik bir ortam oluşturulmalıdır

Kurgu Kuşağında Neler Yapılır

*Düşünce öğrenciye özgün olmali..
*Merak, hayal ettiği ve geliştirmek istediğin ne varsa onu ele almalı
*Hayal, düşünce ve tasarım kapılarını sonsuza kadar açmalı, hiçbir sınırlandırma olmamalı.
*Çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.
*Etkinlik sürecinde yapilan tüm çalismalar kayit altina alinir. Yani tasarim günlügü yazilir..
*Bireysel çalismalarda yazilanlar ürün dosyasina konur.
*Grup çalismalari sergi düzenine uygun yapilir. Büyük boy bir fon kagidina tüm tasarim günlügü, grup adi, grup üyeleri, düşünülen çözüm tasarısının resmi, grup çalışmasını değerlendirme formu vb. çalismalar yapistirilir.
*Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz.
*Çözüm önerilerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
*Öz değerlendirme formu doldurulur.
*En sonda isteyen öğrenci etkinlik sürecini anlatir.

Ne Yapılmaz…
*Çıkış noktası var olan bir sorunu bulma yada sorunu çözme değildir. Daha çok merak ve hayal etmedir.
*Düşünme sınırlandırılamaz.
*Baskasindan kopye edilemez.
*Fikir düsünce olarak, yaraticilik açisindan size özgü olmali
*Günümüzde var olan ve çözümü bulunmuş bir düşünce ele alınamaz.
*Tasarim günlügünü zamaninda yazin. Diger bir güne yada haftaya birakilamaz.
Kurgu Kuşağı
Düzen kuşağındaki istenen hedefler doğrultusunda yeni tasarımının oluşması,çizimini yapması,araç ve gereçlerin belirtilmesi amaçlanır. Burada öğrenci kendini ve çevresindeki tüm olayların farkına varır. Yaşamdaki oluşumların birer düşünce ürünü olduğunun farkına varır. Geleceğe ait kurgular kurarak neyi merak etti ve neyi geliştirmek istediğini listeler. Bunlar arasında bir tanesine çözüm bulmaya çalışır.

6. SINIF KONULARI VE İÇERİKLERİ

DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM:.Burada öğrenci beyninde oluşan merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade eder.Bence burada öğrencinin kafasında bir tasarım varsa masaya yatırılır yoksa günlük yaşantıda kullanılan bir meta ya da nesneyi ele alması ve bunu nasıl daha kullanışlı ,verimli,ekonomik,estetik,verimli hale getirmek için düşünmeye yönlendirilir. Yaptığı çalışma eksik ve önemsizde olsa onore edilir.Düşüncen güzel ama gerçekçi ol,insanlar hoşlansın,yapımı güç,üzerinde çalış gibi ifadelerle yaptığının yeterli olmadığı ve üzerinde çalışması istenir.Sonuçta öğretmence ÖZGÜN ÜRÜN tasarladığı anlaşılırsa bu çalışmalar öğrenciler tarafından tahtaya yazılarak değerlendirilir. Çözüm önerileri dikkate alınır ve tasarım düşünsel olarak gerçekleştirilir.Bu çalışma GRUP çalışması olarak da verilir..

HAYALLERİM ÇİZGİDE SAKLI:Bu konuda öğrenciye neyi hayal ettiği,merak ettiği,neleri değiştirmeyi,kolaylaştırmayı düşündüğü sorulur ve listelenir. Düşündüğü tasarım önerisi seçilir ve yeni tasarıma yaklaşım uygulaması idi.Öğrenci düşlediği tasarımını çizer öğretmeninin de desteğiyle geliştirir ve ÖZ DEĞERLENDİRME FORMUNA günü gününe gelişmeleri işler.
7.SINIF KONULARI VE İÇERİKLERİ

DÜŞÜNCELERİMİZDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM:6.sınıfta bir yıl önceki yaptığı “hayallerim çizgilerde saklı “kurgu kuşağında yaptığı çalışmaları değerlendirir ve değişimler yapmaya çalışır çünkü tasarım anlayışı zenginleşmiştir.Yazılı olarak görüş yapar ve sunar tartışılır. Bundan sonra neleri değiştirmeyi hayal ettiği ve değiştirmeyi istediği sorulur ve istekleri resimle ifade eder.Çizimlerin doğru olması önemli değil önemli olan tasarımın özgünlüğü.Yaşadığı süreç günlüğüne yazılır ve öz değerlendirme formuna işlenir öğretmene teslim eder. Burada geçen yıldan yaptığını geliştirme yeteneği olduğunu ve yeni tasarımının şekillenmesi,çizilmesi amaçlanır.

8.SINIF KONU VE İÇERİKLERİ

DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM : 7.sınıfta yaptığı tasarım çalışmalarını sınıfa getirir.Arkadaşlarına gösterir ne anladıklarını sorar,görüşlerini yazar ve değerlendirir bu yorumlar sonucunda değişikler yapar.Öğretmen bu gelişme ve olay ışığında neyi yapmayı veya DEĞİŞTİRMEYİ “İnovasyon” istediğini sorar ve tasarımını belirlerler,çizimine başlar,öğretmene teslim eder, çalışmaları günlüğüne yazar ayrıca iyi tasarım okul panosuna asılır ve ONORE edilir.
Teknoloii Tasarım
© 2011 SANATİSTAN

http://egitimsanart.wordpress.com

Teknoloji ve Tasarım Dersi Program Uygulama Esasları

6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

25 kişiyi aşan sınıflar 20 kişiyi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

Gruplar derslerini farklı mekanlarda yürütür. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler.

Öğrenciler her etkinlik için tasarım günlüğü tutarlar. Birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

İstekli öğrencilerin çalışmaları teknoloji panosunda sergilenir.

Yıl sonunda teknoloji şenliği düzenlenir. Etkinliklerin genel süresi zümre tarafından belirlenir.

Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır.

Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede “Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.

Kuşaklar arası sıralama değiştirilemez.

Odak noktalarının kazanımlarına yönelik temel etkinlikler hariç farklı etkinlikler planlanabilir.

Bütün öğrenciler her odak noktası için en az bir etkinlik yapmak zorundadır.

Meslek odaları temsilcileri, uzmanlar, tasarımcılar vb. kişilerle seminer çalışması yapılabilir.

Tasarım ve üretim yapılan iş yerlerine gezi düzenlenir.


Buluşların İlginç Öyküleri
Hayat bir tasarımdır

Buluş hikayeleri adından da anlaşıldığı gibi günümüzde var olan ve yaşantımızı kolaylaştıran icatların ortaya çıkışının hikayeleridir. Bu hikayelerin amacı öğrencinin yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmak, üretken olmaları konusunda onları tetikleyen ilhamları ortaya çıkarmaktır. Öğrencinin yeni bir fikir ortaya çıkarırken zorlandığında, konunun tıkandığı noktada onları destekleyen bir yardımcı güç olarak görebiliriz.

Başarıyı Güdüleyen Özlü Sözler

Başarısızlıktan başarı doğar.
Başka bir arayışı olmayanın, başka bir bulusu da olmayacaktır.

· Başkalarının size ideal kazandırmasını umarsanız kıyamete kadar beklersiniz.

· Bir şeyleri keşfetmek onları keşfetmeyi arzulamak sayesinde mümkündür.
· Önemli olan “ne yapabildiğiniz” degil, “ne yapabileceğinizdir.”

· Kader iki kardesin oynarken kurduklari hayalleri bile gerçege dönüstürüyorsa, sizin göz yaslarinizla kurdugunuz hayalleri niçin gerçege dönüstürmesin?

· Küçük hedefler için harcayacağınız çaba büyük hedefler için harcayacağınız çabadan az değildir.

· Yasadiklarimizin üzerimize etkilerini belirleyen ne olduklari degil, onlara ne anlam verdigimizdir.

· En büyük basarilari atesleyenler, kendilerinden önce gelen büyük basarisizliklardir.

· Nasil düsünmeye devam ederseniz öyle düsünmeye alisirsiniz.

· Basari ayni yönde sonuna kadar gitmektir.

· Baskasinin ürettigi eseri satin alabilirsiniz, ancak kendi basarinizi satin alamazsiniz.

· Açilmis yelkeniniz yoksa okyanustan esen rüzgarlar gelip geçerler. Hedef belirlemek yelken açmak gibidir.

· Ne kadar yetenekli olursaniz olun, istemediginiz kadar yüksege çikamazsiniz.

· Hedefsiz insan her zaman kaybeden tarafta kalmaya mahkumdur.

· Neyi basaracaginiz, neyi, nasil ve ne kadar istediginize baglidir.

· Basarmak isteyen tüm gemilerini yakmali ve girdigi yoldan geriye dönüsü imkansiz hale getirmelidir.

· Önemli olan nereden basladiginiz degil, nereye varmak isteginizdir.

· Salonunuzda suladiginiz çiçek nasil yeserirse, kalbinizde beslediginiz hedef de öyle yeserir; çiçegin gidasi su, hedefin gidasi tekrardir.

· Çogumuzun basaramama nedeni hedefsizligimiz degil, ama hedefimizin bulanikligidir. Kesinlik Tam olarak neyi, tam olarak nasil, tam olarak nerede, tam olarak ne zaman ve tam olarak ne kadar yapmak istiyorsunuz?

· Hazineyi miras birakabilirsiniz ama kullanmadiginiz bilginin ne size ne de mirasçilariniza faydasi vardir.

· Basarmanin yapmaktan baska bir yolu yoktur.

· Ögrenmek amaciyla bakmazsaniz ögrenemezsiniz.

· Hizli ilerlemek istiyorsaniz, ilerlemis insanlari arayip bulun, onlari kopyalayin.

· Zihninizde rasgele dolasan bir hedefin çocukça bir hayalden hiç farki yoktur.

· Hedefler okyanusunda yüzen geminize hangi rota üzerinden nereye gitmek istedigini göstermelisiniz.

· En kötü sonucu kabullenen, en iyi sonucu elde edecektir. Çünkü sorunla en yikilmaz cesaretle bogustugunuz an, en kötü sonucu göze aldiginiz andir. Hiç bir asker ölmekten korkmayan asker kadar korkutucu olamaz.

· Sizin içinizde en önemli varlik sizsiniz. Ona güvenmezseniz kime güveneceksiniz.

· Bir insana yapabildigini bizzat görmesinden daha fazla güven verebilecek hiç bir telkin yoktur.

· Başlangıçta hata yapmadan mükemmele ulasan hiç kimse yoktur.

· Dogruyu yapmak için elimizden gelen tüm çabayi göstermeliyiz. Eğer yanlış yapmaktan korkarsak, büyük doğrularımızla insanları tanıştıramayız.

· Beyninizin sekreterlik hizmetinden faydalanabilmek için ona görevinizi önceden bildirmelisiniz.

· Çogu zaman yapamamanin tek nedeni vaktinde yapmamaktir.

· Islerinizi ertelerseniz, uçaginizin hizi düser, yere çakilirsiniz; çünkü uçagi havada tutan tek güç sahip oldugu hizdir.

· Güzergahında çukuru, dagi, vadisi, denizi olmayan bir yolculuk yoktur.

· Inanilmaz kurtuluslar en dayanilmaz çaresizliklerle boğuştuğumuz anda gelir.

· Ne kadar kötü yaparsaniz yapin, vazgeçmediginiz sürece en iyisini yapmayi mutlaka ögreneceksiniz.

· Ötelere varabilecek olan, yerinde duran büyük dag degil, sürekli ilerleyen küçük karincadir.

· Yüzmeyi ögrenmenin tek yolu çirpinmaktir.
Motivasyon Hikayeleri

İlerlemeye devam et
Teknoloji ve Tasarım dersinde çoğu zaman bu hikayelere gereksinim duyabiliriz. Öğrencinin zorlandığı zamanlarda onların ufkunu açacak onlara yol gösterecek hikayeler okunursa başarılı olmaya daha istekli olur. Başarısızlığın insanı yıldırmaması, başarısızlıktan insanın daha çok bilgi edinildiği aşikardır.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ SUNUMU

Saygıdeğer Veli ……

2006 – 2007 Eğitim-öğretim yılında uygulamaya başlayan Teknoloji ve Tasarım dersi, kitabı olmayan bir derstir. Her öğrenciye temel derslerde ve farklı yollarla öğrendiği bilgileri yaparak, yaşayarak pekiştireceği, geliştireceği zevkli bir uğraş olarak çok önemli ve güzel fırsatlar sunmaktadır.

Düzen, kurgu, yapım kuşaklarında oluşan faaliyetlerle beyin fırtınası tarzında serbest düşünme ve uygulamalarla eşya ve hadiseleri özellikleriyle algılamaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar ona, karşılaştığı problemlere, kullandığı öğrendiği alet ve malzemelerle, çözüm üretme becerisi kazandırmaktadır. Düşünmeye “ilk adım”, “düzen oluşturalım” üniteleriyle başlayan çalışmalarla kendisinde , hayatın akışında ve çevresindeki her şeyde ritim , ahenk ve düzeni fark etmeyi öğrenmektedir. Gözlemleriyle sistem ve malzeme bilgisi edinmekte, muhakeme ve terkip yeteneğini kullanma ve geliştirme imkanı bulmaktadır.

Sözün burasında siz velilerimize şunu belirtmekte fayda var. Öğrencilerimiz daha önceki senelerde işlediğimiz İş Eğitimi dersinde olduğu gibi somut ürünler ve alıştığımız işler ortaya koyamayabilirler. Dolayısıyla velilerimiz yukarıda izah etmeye çalıştığımız genel hedefler doğrultusunda beklentilerini değiştirmelidirler.

Dersimize ait çalışmalarımızda :

1 Bu nasıl ve neyle çalışır ?
2 Daha kullanışlı nasıl olur ?
3 Daha hızlı olabilir mi ? Gelecekteki zamanlarda işimizi görebilir mi?
4 Aynı anda şu işi de yapabilir mi ?
5 Daha kolay ve ucuz yapma imkanı var mı ? Hangi malzemeler kullanılabilir mi?

gibi sorular ve bu sorulara cevaplar arama faaliyetleri yönlendirici olacaktır. Müşahhas olarak mesela: Yağmurlu ve rüzgarlı bir havada ters dönen bir şemsiye bir problem olarak ortaya konabilir ve ters dönmeyen bir şemsiye yapılabilir mi ? sorusuna cevap aranır. “Annesiyle beraber evden çıkarken anahtarı evde unutarak kapıyı kapattıktan sonra dışarıda kalan bir öğrenciye, acaba üzerine anahtar takılmadan kapanmayacak bir kilit yapılabilir mi ? sorusuna çözüm arattırılabilir. Her sabah yatak düzeltmeyi, kışın uyurken üzerinin açılmasını problem olarak düşünen birine bu yönde pratik bir sistem kurgulaması önerilebilir.
Yukarıda cevapları var olan, fakat öğrenciler tarafından bilinmeyen bazı örneklerle dersimizin temel mantığı, hedefleri hakkında bir fikir verebildiğimizi düşünüyoruz. Biraz uzunca olan bu yazıyı sizlerden beklentilerimize dair bir iki cümle ile bitirirken hayırlı bir evlat yetiştirmede ve işlerinizde başarılar dileriz.

Velilerden beklentiler :

*Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

*Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.

G Sanatlar Ve Teknoloji Tasarım Zümres

ÜRÜN

KARMA GÖRSEL